De onzichtbaarheid van gevaarlijke stoffen - EcoSplash

Posted on

Gevaarlijke stoffen; wat zijn dat nu eigenlijk? Wat zijn gevaarlijke stoffen en voor wie zijn ze gevaarlijk? Je zou kunnen zeggen dat een stof schadelijk is als het bijvoorbeeld je huid aantast. Is het zo simpel? Critici zouden misschien stellen dat E-nummers ook schadelijke stoffen zijn; dit zijn op de lange termijn immers kankerverwekkende stoffen. Of is een stof alleen schadelijk als het een effect uitoefent op korte termijn?

Laten we beginnen met de definitie van schadelijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Zintuigelijk kan vaak niet worden waargenomen of een stof schadelijk is. Kleur, geur, vorm en smaak waarschuwen vaak niet genoeg en proeven of ruiken kan zelfs erg gevaarlijk zijn. In de WMS (Wet Milieuschadelijke Stoffen) is bepaald, dat op de verpakking zichtbaar moet worden gemaakt dat de stof gevaarlijk kan zijn voor mens en/of milieu.

Je zou daarom denken dat particulieren nauwelijks in contact komen met schadelijke stoffen. En wanneer dit wel gebeurt, zij weten hoe ze ermee om moeten gaan.

 

 

Gevaarlijke stoffen in de praktijk.

Het verantwoord omgaan met schadelijke stoffen valt in de praktijk erg tegen. Particulieren gaan vaak voor effect, met nevenschade als gevolg. Er wordt met name tijdens reiniging van producten gebruik gemaakt van schadelijke stoffen. De ramen zemen met ammoniak of verf verwijderen met terpentine. En zo worden er bijvoorbeeld ook dagelijks duizenden auto’s gewassen met agressief schoonmaakmiddel. Het is prettig wanneer producten er netjes en schoon uitzien, maar dit betekent wel dat het schoonmaakmiddel voornamelijk eindigt in de grond. Schadelijke stoffen die terechtkomen in de aarde hebben ernstige gevolgen voor het milieu.

 

Gevolgen van schadelijke stoffen

Zoals de definitie luidt: ‘ernstige hinder voor mens, dier en milieu’. Schadelijke stoffen nemen dus gevolgen met zich mee voor meerdere maatschappelijke elementen. Laten we uitgaan van het autowas-voorbeeld. Naast dat het reinigen van een auto met conventioneel schoonmaakmiddel nadelige effecten heeft voor het milieu, is ook de auto er niet bij gebaat. Reinigen met agressieve middelen zorgt juist voor extra aanhechting van vuil; denk aan vogeluitwerpselen. Tot slot hebben deze middelen ook gevolgen voor de gebruiker ervan. Zo is onder andere het inademen van agressieve stoffen slecht voor de longen. Door de inademing gaan er longblaasjes kapot, wat het moeilijker maakt om adem te halen. Ook is het schadelijk voor de huid bij de aanraking ervan.

Ondanks dat het reinigen van producten met conventionele middelen op meerdere gebieden negatieve invloed uitoefent, wordt er doorgaans nog veel gekozen voor deze manier. Gelukkig ontstaat er anno 2020 steeds meer bewustwording rondom ecologische keuzes maken. Zo worden er prijzen uitgereikt voor uitvindingen die duurzame keuzes stimuleren en neemt het aantal studenten die een innovation-studie kiezen bijna exponentieel toe. Er zijn de afgelopen jaren meerdere producten op de markt gekomen om duurzaam leven te bevorderen. Denk niet alleen aan zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook ecologische schoonmaakproducten.

Zo gebruikt EcoSplash uitsluitend geheel biologisch afbreekbare producten, zodat het milieu en het personeel geen hinder ondervindt tijdens het besparen van water. In tegenstelling tot alcoholhoudende schoonmaakmiddelen, is ons product niet schadelijk voor de huid. Ook dit verstaan wij onder “Clean & Green”